Allt fler företag erbjuder anställda årliga hälsokontroller

Att som företag erbjuda sin anställda, att på arbetstid, gå på hälsokontroll har flera fördelar. Detta både för arbetsgivare och arbetstagaren. Med flera aktörer, främst i Stockholm, finns idag mycket enkla metoder för kontrollen. I vissa fall kan till och med hälsoföretagen komma ut till arbetsplatsen.

En hälsokontroll består av flera delar och det är därmed olika hur omfattande hälsokontroller som erbjuds de anställda. Flera företag erbjuder även sina anställa ett par olika alternativ. Att gå på dessa kontroller kan aldrig vara tvingande och resultatet kan inte lämnas ut till företaget. Däremot kan de få ett medelvärde om det är många anställda som genomför dessa tester. Exempelvis kan de få veta att medelvärdet på blodtrycket är för högt osv.

Fördel för den anställde

Att få denna hälsokontroll gratis är självklart bättre än att själv behöva betala för den. En kontroll som innebär en slags ”screening” över det fysiska och psykiska måendet. Ofta kan hälsokontrollen mynna ut i förslag från läkaren på vad man bör tänka på för att förbättra, eller bibehålla, sitt mående. Dessutom kan man under en hälsokontroll upptäcka förhöjda värden av vissa ämnen vilken kan vara tecken på vissa sjukdomar. Självklart betyder inte ett förhöjt värde alltid att man har en specifik sjukdom men det innebär att man kan gå till läkare och göra vidare prover.

Fördel för företaget

Inom flera branscher är det arbetsbrist. Det gäller inte minst i Stockholm där flera företag inte kunnat expandera på grund av brist på arbetskraft och kompetens. I dessa fall är det extra viktigt att ta hand om den personal man har. Både utifrån att de annars kan söka sig till konkurrenter och för att hålla nere antalet sjukdagar. Genom att erbjuda hälsokontroll kan personalen få tips om åtgärder för bättre mående och känna sig trygg i att måendet kontrolleras en gång per år.

Kan även utföras på arbetsplatsen

I Stockholm finns det hälsoföretag som åker ut till företag och genomför hälsokontrollerna på plats. Ett sätt att skapa flexibilitet och tillgänglighet. Man får då träffa en läkare eller sjuksköterska i ett provisoriskt rum där även en del tester genomförs. Provsvaren efter en hälsokontroll brukar vara analyserade efter ca en vecka och man kan då få ett samtal med ansvarig läkare som kan förklara de olika värdena.