Kom i gång att jobba som sjuksköterska inom bemanning

För den som är utbildad sjuksköterska finns stora möjligheter när det kommer till jobb inom bemanning. Det finns ett flertal bemanningsföretag inom vårdsektorn och det är dessutom relativt enkelt att komma i gång.

Jobba som sjuksköterska via bemanning – så går det till

Att jobba som sjuksköterska inom bemanning passar både för den som har lång erfarenhet från yrket, lika väl för den som är helt ny och precis på väg in i arbetslivet. Det kan vara ett sätt att prova på något nytt eller för att skaffa fler erfarenheter inom yrket. Oavsett anledning så är det relativt enkelt att komma i gång och processen går till enligt följande:

Välj ett företag och skicka in en intresseanmälan

Det finns ett par företag inom bemanning som passar för den som är utbildad sjuksköterska. Första steget är såklart att kolla upp och välja ut ett av dessa. Upplägget är hos dom flesta snarlikt och det är vanligt att starta processen med att skicka in en intresseanmälan.

I anmälan kan till exempel följande uppgifter efterfrågas:

  • Utbildning / specialistkompetens
  • Antal verksamma år inom yrket

När företaget har tagit emot och gått igenom en intresseanmälan görs en kontroll, bland annat mot IVO, för att säkerställa kompetens och annat. Därefter sker en första kontakt för intervju och när allt detta är klart, och om allt känns bra för båda parter, kan sjuksköterskan börja jobba. Exakt hur lång tid processen tar, från intresseanmälan till första uppdrag, kan skilja sig lite men brukar vanligen gå relativt snabbt.

Välj och sök uppdrag

En sjuksköterska som arbetar inom bemanning får tillgång till företagets portal, där tillgängliga uppdrag listas. Alltifrån sjukhus till vårdcentraler runt om i hela landet har ofta personalbrist, vilket gör att det brukar finnas gott om uppdrag. Dessa kan variera i både längd och omfattning, där vissa bara är ett par timmar långa medan andra stäcker sig över flera månader.

Som anställd väljer man själv lämpliga uppdrag och kan aldrig bli påtvingad något som inte passar den egna livssituationen. Det är med andra ord väldigt flexibelt och ger möjlighet att själv styra över både arbetstider och arbetsmängd.

Inom bemanning tjänar man vanligen mer än vid en vanlig anställning och dessutom sköter bemanningsföretaget all kontakt med uppdragsgivaren samt alla administrativa delar som krävs. Sjuksköterskan kan helt enkelt fokusera på att utföra sina arbetsuppgifter.