Olika tandläkarmottagningar och vad som skiljer dem åt

Det som primärt skiljer olika tandläkarmottagningar är hur de ägs samt om de har någon specialinriktning. Här visas de olika skillnaderna – vilket kan vara avgörande för vilken mottagning som bör väljas.

Folktandvården eller privat tandläkare

Folktandvården är den ”allmänna” tandvården i Sverige. Alla barn (ca 3 år) blir kallade, via deras vårdnadshavare, till närmaste Folktandvård för den första årliga kontrollen. Barnet blir alltså automatiskt skrivet hos denna mottagning. Med andra ord krävs det ett aktivt val av vårdnadshavaren för att barnet ska bli skrivet hos en annan mottagning.

Folktandvården finns i alla Sveriges regioner (tidigare Landsting) och ger både allmän och specialistvård. I de flesta städer finns även flera olika tandläkarmottagningar som är privata. En del tandläkare driver egna företag medan andra arbetar åt större kedjor som finns över hela landet.

Olika tandläkarmottagningar utifrån specialistkompetens

Vårdmässigt finns alltså inte någon skillnad på olika tandläkarmottagningar hos Folktandvården och den privata sektorn. De ska ge samma grundläggande vård. Däremot går det även att kategorisera mottagningarna utifrån specialkompetens.

  • Specialisttandvård
    Det går generellt inte att boka tid hos en specialisttandläkare. Hit kommer en person istället via remiss från en ordinarie tandläkarmottagning. Detta på samma sätt som en hälsocentral kan skicka remiss till specialister på ett sjukhus vid behov av extra kompetens.
  • Specialisttandvård för barn
    Det finns barn som upplever det mycket jobbigt att gå till tandläkaren. Av den anledningen har olika tandläkarmottagningar specialiserat sig på att möta dessa barn. Det kan exempelvis vara barn med vissa funktionsnedsättningar som innebär att det krävs ett unikt bemötande.

Allmänna skillnader

Utöver de större skillnaderna som nämns ovan så finns alltid detaljskillnader mellan olika tandläkarmottagningar.

  • Pris – Hur mycket kostar en undersökning eller behandling? Är det värt att jämföra och byta mottagning om priset är lägre?
  • Läge – För många är det läget som avgör vilken tandläkarmottagning som väljs. Det kan exempelvis innebära att man väljer den mottagning som ligger närmast hemmet eller jobbet.
  • Bemötande – De som gått till en tandläkare och fått mycket bra bemötande väljer väldigt ofta att fortsättningsvis gå till samma. Detta även om man flyttar inom staden och därmed får längre att åka. Det primära i val av tandläkare är generellt bemötandet och den hjälp som ges på plats.
  • Språk – För personer med svenska som andra språk kan det vara skönt att få en tandläkare som kan tala samma språk.